Badaniakliniczne

Badania kliniczne
Wydajność VEINOPLUS® SPORT została udowodniona w dwóch badaniach klinicznych przeprowadzonych w INSEP (Francuski Narodowy Instytut Sportu, Wiedzy i Osiągnięć) przy udziale profesjonalnych piłkarzy (piłka ręczna i nożna).
Wykres

Zestawienie regeneracji pasywnej z regeneracją VEINOPLUS® SPORT przy 2 grupach 13 piłkarzy profesjonalistów i półprofesjonalistów
(francuska 2 liga).Regeneracja VEINOPLUS® SPORT pomiędzy dwoma testami wioślarskimi umożliwia odtworzenie identycznych osiągnięć w drugim teście w porównaniu do pierwszego.Adnotacja:
Regeneracja po intensywnym treningu interwałowym u profesjonalnych piłkarzy nożnych wykorzystujących technologię VEINOPLUS ® Sport do stymulacji przepływu krwi. Bieuzen, François et al. Journal of Athletic Training, Volume 47, Number 5, September
2012 , pp. 498-506(9)

Zestawienie 3 metod regeneracyjnych: aktywnej, pasywnej i VEINOPLUS® SPORT w oparciu o badania przeprowadzone na 14 profesjonalnych piłkarzach ręcznych (francuska drużyna narodowa, 1 liga, 2 liga).Regeneracja VEINOPLUS® SPORT jest odpowiednikiem regeneracji aktywnej, uważanej za najlepszą formę regeneracji, z pominięciem jej słabych stron.Adnotacja:
Wyniki badań przedstawione na Kongresie Francuskiego
Towarzystwa Medycyny Naczyniowej, Lyon 2012 i na Kongresie
Francuskiego Towarzystwa Sportu i Medycyny Sportowej, Grenoble
2012 (publikacja w toku).Nasi inżynierowie opracowali Technologię Drugiego Serca®. Innowacyjna i opatentowana technologia elektrostymulacji, która pozwala używać „naturalnej“ pompy mięśniowej w celu optymalnej regeneracji w sporcie.

 

PODSTAWY NAUKOWE

 

Zużycie telenu w mięśniach podczas stymulacji Veinoplus Sport® jest nieznaczne w porównaniu z aktywną regeneracją (patrz wykres). Natomiast napływ i odpływ krwi zwiększa się, co ułatwia i przyśpiesza eliminację metabolitów.


 

Szczegółowe informacje o badaniach znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej http://www.veinoplus-sport.com

 

regeneracjajak to działa?

Regeneracja REGENERACJA — KLUCZ DO LEPSZYCH...
czytaj więcej

Polecaneprzez sportowców

Polecaja Podczas treningu, zawodów, podróżując czy też po urazie ...
czytaj więcej

Badaniakliniczne

Badania kliniczne Wydajność VEINOPLUS® SPORT została udowodniona w dwóch badaniach...
czytaj więcej